تجهیزات آبیاری بارانی دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزا جلیل

تجهیزات آبیاری بارانی دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزا جلیل

تجهیزات آبیاری بارانی دشت نازک

موضوع پروژه شامل تامین (خرید،بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری مورد نیاز جهت شبکه فرعی آبیاری بارانی باقیمانده مزارع دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزا جلیل طرح شبکه فرعی آغ چای بوده و آزمایش در محل کارخانه تولید کننده، رنگ آمیزی، بسته بندی،بارگیری، حمل، باراندازی کلیه اقلام  و چیدمان به صورت تفکیک در انبار محل تحویل به کارفرما را مطابق مشخصات فنی شامل می گردد.

محل و موقعیت پروژه

دشت نازک در شمال استان آذربایجان غربی، حدودا در 212 کیلومتری مرکز استان، 65 کیلومتری شمال شهر خوی و در کنار جاده سد ارس و روستای شیرین بلاغ واقع شده است.جاده تبریز-مرند-ماکو در امتداد جنوب شرقی به شمال غربی و جاده سد ارس در امتداد غرب به شمال شرق از کنار واحدهای عمرانی عبور کرده و دسترسی به محل اجرای طرح را امکان پذیر می سازد.

نام پروژه : تامین و حمل تجهیزات آبیاری بارانی باقیمانده مزارع دشت نازک و مزارع روستای قنات میرزا جلیل طرح شبکه آغ چای

کارفرما : وزارت جهاد کشاورزی

مدیریت طرح : شرکت مهندسین مشاور جاماب

شرکت بازرسی : تجهیزات نیرو

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد شهید قنبری
فهرست