ایستگاه های پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس

ایستگاه های پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس

ارس

پروژه شامل خرید و تامین تجهیزات مکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق ایستگاه های پمپاژ پروژه های شبکه فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس در محدوده شهرستان های پلدشت، ماکو و چایپاره می باشد

محل و موقعیت پروژه:

محدوده پروژه شامل پروژه آبیاری و زهکشی قیقاج که در شمال ایران و از طرف شرق با فا فاصله کمی از مخزن سد و رودخانه ارس و همجوار با جمهوری خودمختار نخجوان، واقع شده است. این طرح در شهرستان پلدشت از شهرستان های استان آذربایجان غربی واقع شده که از طرف شمال غربی با شهرستان ماکو،از طرف غرب با شهرستان شوط،از طرف جنوب غربی با شهرستان چایپاره و از ظرف جنوب شرقی با شهرستان جلفا همجوار است و شامل 5 روستای مشهدی میرزاکندی، قیرکندی، قارقولوق سفلی، علی نظر و ملاکندی است.

موضوع پروژه : شامل خرید و تامین تجهیزات مکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق ایستگاه های پمپاژ پروژه های شبکه فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس در محدوده شهرستان های پلدشت،ماکو و چایپاره می باشد

کارفرما : وزارت جهاد کشاورزی

مدیریت طرح : مهندسین مشاور جاماب

شرکت بازرسی : تجهیزات نیرو

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد شهید قنبری
blank
آبیاری بارانی دشتهای چایپاره و نازک طرح آغ چای
فهرست