آبیاری بارانی دشتهای چایپاره و نازک طرح آغ چای

آبیاری بارانی دشتهای چایپاره و نازک طرح آغ چای

آبیاری بارانی دشت های چایپاره

موضوع پروژه شامل ساخت یا تهیه تجهیزات آبیاری مورد نیاز جهت اجرای شبکه فرعی آبیاری بارانی بوده و آزمایش در محل کارخانه تولید کننده، رنگ آمیزی، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی کلیه اقلام محل تحویل است.

محل و موقعیت پروژه

دشت نازک در شمال استان آذربایجان غربی، حدودا در 212 کیلومتری مرکز استان، 65 کیلومتری شمال شهر خوی و در کنار جاده سد ارس و روستای شیرین بلاغ واقع شده است.جاده تبریز-مرند-ماکو در امتداد جنوب شرقی به شمال غربی و جاده سد ارس در امتداد غرب به شمال شرق از کنار واحدهای عمرانی عبور کرده و دسترسی به محل اجرای طرح را امکان پذیر می سازد.

نام پروژه : تهیه(خرید) و حمل(بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری بارانی مزارع واحدهای عمرانی دشتهای چایپاره و نازک طرح آغ چای

کارفرما : جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیریت طرح : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

شرکت بازرسی : تجهیزات نیرو

ایستگاه های پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی طرح ارس
فهرست