تامین تجهیزات آبیاری دشت سیستان

تولید و تأمین شیر توپی پلیمری دسته بلند، لوله پلی اتیلن کاروگیت

مجری طرح : وزارت جهاد کشاورزی –معاونت آب وخاک

مدیر طرح : شرکت مهندسین مشاور آشناب

تاریخ شروع : 1398/09/06             تاریخ پایان : 1399/03/31

پیشرفت فیزیکی پروژه : 100 درصد

محل وموقعیت پروژه : دشت سیستان به وسعت حدود 2185 کیلومتر مربع در منطقه شرق کشور وشمال استان سیستان وبلوچستان قرار دارد.

محدوده طرح : محدوده طرح به 5 منطقه شامل می شود که عبارتند از  محدوده طرح زابل، محدوده طرح نیمروز، محدوده طرح هیرمند، محدوده طرح هامون، محدوده طرح زهک

منبع تامین آب : استفاده از آب ذخیره شده در مخزن چاه نیمه از طریق سیستم آبگیر آبیاری در پایاب چاه نیمه های شماره یک وچهار. میزان آب تحویلی سالانه  حدود 153 میلیون متر مکعب از خروجی چاه نیمه شماره یک  وحدود 247 میلیون متر مکعب از خروجی چاه نیمه شماره چهار

واحد های مربوط به دشت سیستان :

واحد های مربوط به پروژه دشت سیستان

مشخصات قطعات تامین وتحویل شده :

مشخصات قطعات تحویل داده شده در پروژه دشت سیستان

blank
تامین تجهیزات آبیاری بارانی طرح ارس
blank
تامین تجهیزات ایستگاههای پمپاژ طرح ارس
فهرست