تامین تجهیزات آبیاری بارانی دشت نازک دو

تهیه (خرید) و حمل ( بارگیری ، حمل و بار اندازی ) تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری بارانی

مزارع واحد عمرانی N ǁ (4)-N ǁ (1) دشتهای چایپاره و نازک طرح آغ چای

مجری طرح : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر طرح : شرکت مهندسین مشاور جاماب

مشاور طرح : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

تاریخ شروع : 1395/02/11                        تاریخ پایان : 1395/08/11

پیشرفت فیزیکی پروژه : 100 درصد

محل وموقعیت پروژه : دشت نازک در شمال استان آذربایجان غربی،حدودا در 212 کیلومتری شمال مرکز استان،65 کیلومتری شمال شهر خوی و در کنار جاده سد ارس و روستای شیرین بلاغ واقع شده است.

محدوده طرح : مابین جاده تبریز- مرند- ماکو در امتداد جنوب شرقی به شمال غربی و جاده سد ارس در امتداد غرب به شمال شرق

منبع تامین آب : آب سطحی رودخانه آغ چای

واحد های مربوط به طرح

شمای-منطقه-نازک-چای

مشخصات قطعات تامین وتحویل شده :

مشخصات-قطعات-تامین-و-تحویل-شده-طرح-نازک-چای

مشخصات-قطعات-تامین-و-تحویل-شده-طرح-نازک-چای

blank
تامین تجهیزات آبیاری بارانی مزارع دشت نازک یک
blank
طراحی و ساخت تجهیزات سد شهید قنبری
فهرست